Organisationsutveckling

ORGANISATIONS-UTVECKLING

INNEHÅLL:

Ledande förändring och organisatorisk förnyelse

Alla insatser utgår från företagets visioner, mål och strategier.

Genom praktisk erfarenhet och djupgående analys kommer deltagarna erhålla nya perspektiv och konkreta handlingsplaner för ledande förändring i sin organisation.

I ledande förändring och organisatorisk förnyelse lär ledningen samtidigt under processens gång hur organisationen kontinuerligt, framgångsrikt kan utvecklas.

Specifikt kommer deltagarna att lära sig att:

•analysera hot och möjligheter

•utveckla effektiva beslut om organisatoriska förändringar - även när man står inför ofullständig eller otillräcklig information

•hitta nya tillvägagångssätt i den rådande företagskulturen

•bedöma och hantera organisationskultur, diagnostisera problem och genomföra kulturella förändringar

•utveckla interna kommunikationsnät bland äldre och nyare konstellationer

•implementera nya färdigheter och tillföra nya innovativa och dynamiska funktioner

Kontakta oss gärna för ett skräddarsytt program utifrån ert specifika behov: info@tollefors.com

 

 

Skype: tolleforsconsulting Telefon: +34 627 093 999 info@tollefors.com