Ledarskapsutveckling

LEDARSKAPS-UTVECKLING

SE HÄR EXEMPEL PÅ INNEHÅLL :

Direkt inflytande

•Inre värden med utgångspunkt från dina kunskaper, färdigheter och ambitioner

•Profilering och självutvärdering

•Inflytande, olika grader

•Målsättningar, målbilder, målbildsfokusering och visualisering

•Ledning kontra ledarskap

•Personlig, praktisk filosofi

•Ledningsförmåga utifrån stabilitet, kunskap och inflytande

•Ledarskap grundat på företagets val och värderingar

•Olika tidsplanerings- och självstyrningssystem

•Delegeringsprinciper (olika typer av delegeringsformer och vilka resultat man kan förvänta sig av dem)

•Utvärdering av styrkor och svagheter gällande olika kunskaper, färdigheter, ambitioner

•Handlingsplan

Indirekt inflytande

•Kritiskt gap-analytiskt tänkande

•Ökad förmåga att förstå andra individer och att klargöra krav och förväntningar

•Möjligheter till ömsesidiga fördelar och synergieffekter

•Effektivt interpersonellt ledarskap

•Högre kommunikationsnivåer

•Karaktär, relationer och logiskt resonemang. Etos, patos, logos

•Kraftfältsanalys (om broms- och drivkrafter)

•Effektiv utvinning av synergier inom organisationen och i samarbete med externa samarbetspartners

•Balanserade förnyelseprocesser grundade på ovanstående punkter

•Handlingsplan

Kontakta oss gärna för ett skräddarsytt program utifrån ert specifika behov: info@tollefors.com

 

 

Skype: tolleforsconsulting Telefon: +34 627 093 999 info@tollefors.com