Home

Vi konsulterar på plats i Sverige och Spanien.

Här på Hotel Villa del Conde på Gran Canaria arbetar vi ofta tillsammans med våra klienter.

 

Välj den plats som passar er bäst!

VÅRT LÖFTE:

 

Vi ger människor, företag och organisationer de bästa förutsättningarna för att med lång hållbarhet avsevärt öka prestationsförmåga, framgång och välmående.

 

/Arne Tollefors

RÅDGIVNING, LEDARSKAPS- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING

VÅRA TJÄNSTER:

Individuell rådgivning

 

Fundamentalt för oss i alla rådgivningssammanhang är att vi kan garantera att vi ger de bästa förutsättningarna för att med lång hållbarhet, avsevärt öka prestationsförmåga, framgång och välmående.

Den individuella rådgivningen kan omfatta egentligen precis vad som helst. Vår kompetens spänner över ett mycket brett spektrum från mänskligt beteende till ledarskaps-, organisations- och affärsutveckling.

Karriärutveckling

 

Om du vill ha en snabbare utveckling av din karriär och hitta nya utmaningar och möjligheter, tar vi tillsammans fram strategier för hur du framgångsrikt kan genomföra denna process.

När du känner att det är dags att sadla om till en ny karriär, identifierar vi gemensamt utifrån dina förutsättningar och intressen, dina nya möjligheter och utarbetar därefter en detaljerad handlingsplan.

Ledarskapsutveckling

 

Ledarskapsutveckling avser all aktivitet som förbättrar kvaliteten på ledarskapet hos en individ eller gemensamt inom en organisation. Tollefors Consulting ger genom avancerade ledarskapsprogram grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs av dagens ledande befattningshavare. Det är en utvecklingsprocess som ger deltagarna förmågan att tänka brett, handla strategiskt och konkurrera globalt.

 

Läs mer här.

Organisationsutveckling

 

Organisationsutveckling är den process som syftar till att stärka en organisations förmåga att uppnå sina mål. Den måste bygga på en vilja att förändra eller förbättra något i den egna organisationen. Det är viktigt att den organisation som vill förändras också känner ett tydligt ägarskap för processen, och att detta är förankrat hos dem som berörs. För att ägarskapet ska vara förankrat krävs en bred delaktighet från hela organisationen; ledning, anställda och medlemmar. För att kunna förändra eller utveckla en organisation krävs förståelse för hur organisationer fungerar, både i allmänhet och i det specifika fallet.

 

Organisationer är i sig komplexa system som både fungerar och kan analyseras på olika nivåer. De består både av synliga och handfasta strukturer (t ex formell hierarki, arbetsbeskrivningar, samarbetsavtal) och mer svårbegripliga, outtalade och osynliga system (t ex värderingar, kultur och identitet). Alla dessa nivåer samverkar och bestämmer i slutändan hur effektiv organisationen som helhet är i sin verksamhet.

 

När en organisation får problem eller inte utvecklas ligger det nära till hands att diagnostisera dess orsak till brist på resurser på en fysisk nivå. Ofta kan mer djupliggande och mindre synliga orsaker manifestera sig som symptom på just den fysiska nivån trots att grundproblematiken härstammar från djupare och mer svåranalyserade delar av organisationen, såsom kultur, värderingar och identitet.

 

Läs mer här.

Om oss

 

Tollefors Consulting har sitt säte i Las Palmas sedan 2006. Vi har 98% kundnöjdhet och "Nöjd kundgaranti".

 

Tollefors Consulting renommésnyltar inte på tidigare uppragsgivare genom att rada upp namn och logotyper. Däremot ger vi er utifrån uppdragets karaktär relevanta referenser från tidigare klienter.

 

Arne Tollefors

Ledarskaps- och organisationsutvecklare

Arne studerade under åren 1981-1990 för den välkände amerikanske professorn Peter Koestenbaum och har bred kompetens i allt från individens beteende och utveckling till ledarskaps- och organisationsutveckling. Utöver den erfarenhet Arne hunnit skaffa sig från skilda uppdrag inom en mängd olika branscher, har han även många års praktisk näringslivserfarenhet som marknadschef och försäljningschef på branschledande företag inom såväl handel som rederi. Mail: arne@tollefors.com, telefon: +34 627093999.

 

 

Marianne Tollefors

Marianne har utöver studier i strategisk kommunikation och information även fil kand i beteendevetenskapliga ämnen.

Hon har sedan tidigare även en gedigen näringslivserfarenhet från bank- och finans och ett stort aktivt intresse inom

fastighetssektorn. Marianne hjälper huvudsakligen våra klienter med analyser av olika slag (PEST, SWOT etc.) liksom

kommunikations- och strategiplanering. Mail: marianne@tollefors.com, telefon: +34 617 734 671.

Skype: tolleforsconsulting Telefon: +34 627 093 999 info@tollefors.com